nasi specjaliści CM Primus

Nowi specjaliści w naszej kadrze

Mamy zaszczyt pochwalić się nowymi specjalistami w naszej kadrze, a są to:

dr hab. n. med. Agata Cieślik-Bielecka – specjalista chirurg szczękowo-twarzowy

Absolwentka studiów na Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2002 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Pracowała na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta. Współpracowała z Katedrą i Zakładem Medycyny Ratunkowej, prowadząc m.in. zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Medycyna Ratunkowa ze studentami anglojęzycznymi. W 2019 uzyskała tytuł doktora habilitowanego. Jest autorem i współautorem ponad 105 prac naukowych (81 pełnotekstowych). Opracowania te, opublikowane w liczących się polskich i zachodnich czasopismach, stanowiące część bogatego dorobku naukowego autorki, powstały w oparciu o nowatorskie badania własne oraz dostępne piśmiennictwo. Jest skarbnicą wiedzy teoretycznej, ze względu na to, że odebrała wysokie wykształcenie, a także praktycznej, dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu zawodowemu.

 

dr Joanna Janusiewicz – lekarz ortodonta

Absolwentka studiów specjalizacyjnych w dziedzinie ortodoncji na Uniwersytecie w Sienie. Niezwykle utalentowana, a zarazem cierpliwa i zdyscyplinowana osoba. Na swoim koncie ma już ponad 15 lat doświadczenia w leczeniu stomatologicznym i liczne staże  kliniczne.
Brała czynny udział w pracach Ortodontycznego Koła Naukowego. Odbyła praktykę zawodową w najlepszych klinikach stomatologicznych  z polskimi autorytetami i profesjonalistami (m.in. kliniki w Warszawie i Katowicach). Ma doświadczenie w pracy interdyscyplinarnej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i holistycznego  podejścia do pacjenta.