Kontakt

 

 

Kontakt

adres „PRIMUS” Sp. z o.o.
ul. Szkolna 12
42-470 Brudzowice
telefon 32 67 42 912
REGON: 360443490
NIP: 6252452940


Podstawowa Opieka Zdrowotna – Lekarz Rodzinny

tel./fax: (32)-67-42-912 wew. 1

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
tel./fax: (32)-67-42-912 wew. 7

Poradnie Specjalistyczne
tel./fax: (32)-67-42-912 wew. 2

godziny Godziny urzędowania:
Pn – Pt 7.00 – 20.00
Sob. 7.00 – 14.30
godziny Rezonans magnetyczny:
Pn – Pt 7.00 – 20.00
e-mail zdrowie@cmprimus.pl
e-mail szpital:
szpital@cmprimus.pl
e-mail rehabilitacja:
rehabilitacja@cmprimus.pl
facebook odwiedź nasz profil na Facebooku

 

Wskazówki dojazdu:

mapka dojazdu

Formularz kontaktowy

  Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest „Primus” Sp. z o.o., ul. Szkolna 12, 42 – 470 Brudzowice NIP: 6252452940, REGON: 360443490 (dalej: Administrator). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
   – listownie na adres: „Primus” Sp. z o.o,. ul. Szkolna 12, 42 – 470 Brudzowice,
   – przez e-mail: zdrowie@cmprimus.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach kontaktowych na podstawie Artykułu 6 pkt. 1b RODO.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty zewnętrzne w ramach podpisanych umów.
  4. Dane będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.
  5. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   Osobom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   – prawo dostępu do danych osobowych,
   – prawo żądania sprostowania danych osobowych,
   – prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   – prawo do usunięcia (prawo do zapomnienia),
   – prawo do przenoszenia danych osobowych. Zostanie to wykonane tylko wówczas, gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe,
   – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane osoby na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
   – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Obowiązek podania danych
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne.