organizacja pracy epidemia

ORGANIZACJA PRACY C.M. PRIMUS W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

Szanowni Pacjenci

Zespół C.M Primus, prosi o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszej placówce w czasie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. Wierzymy, że odpowiedzialność nas wszystkich jest najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się do bezpiecznego funkcjonowania w czasie epidemii.

Informujemy, że jako placówka medyczna przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa nie tylko Pacjentów, ale także naszego Personelu. Każdy z naszych pracowników posiada środki ochrony osobistej, a także stosuje się do ścisłych procedur bezpieczeństwa stworzonych na czas epidemii Covid-19.

Zakres udzielanych świadczeń medycznych w czasie epidemii COVID-19:

 1. Ambulatoryjna Opieka specjalistyczna udziela teleporad oraz wizyt w bezpośrednim kontakcie wg obowiązujących procedur.
 2. Poradnia lekarza POZ nadal udziela teleporad. Po konsultacji telefonicznej, w koniecznych sytuacjach lekarz może zakwalifikować Pacjenta do wizyty bezpośredniej.
  Wykonujemy również szczepienia dzieci po umówieniu telefonicznym.
 3. Zakład Rehabilitacji świadczy usługi wg obowiązujących procedur.
 4. Gabinet stomatologiczny świadczy usługi wg obowiązujących procedur.
 5. Diagnostyka obrazowa w zakresie RM i TK czynna jak dotychczas (pacjenci umawiani są wg obowiązujących procedur).
 6. Zabiegi operacyjne w ramach Oddziałów Chirurgii Jednego Dnia wykonywane są z pewnymi ograniczeniami (pacjenci umawiani są wg obowiązujących procedur).
 7. Medycyna Pracy świadczy usługi wg obowiązujących procedur.
 8. Punkt pobrań czynny wg poniższych zasad:
 • Punkt pobrań czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.6.40 do 11.30
 • Na badanie należy umówić się telefonicznie 32/6972912 w.102 lub 122, ilość miejsc jest ograniczona
 • Zapewniamy wykonanie badań pacjentom: do zabiegów operacyjnych, ze skierowaniem od lekarza POZ C.M. Primus, ze skierowaniem od lekarza AOS  C.M. Primus
 • Pozostali pacjenci będą zapisywani w miarę wolnych miejsc
 • Bardzo prosimy, aby badania od lekarzy specjalistów wykonywać nie wcześniej niż tydzień przed zaplanowaną wizytą
 • Powyższe ograniczenia spowodowane są sytuacją epidemiologiczną i czasem niezbędnym na wykonanie czynności sanitarno-higienicznych


Procedura dla Pacjentów:

 1. Do budynku będą wpuszczane tylko osoby umówione na wizyty lekarskie zgodnie z harmonogramem w wyznaczonych godzinach.
 2. Każdy osoba wchodząca do budynku będzie miała wykonany pomiar temperatury ciała. Temperatura powyżej 37,4°C wykluczy możliwość odbycia wizyty.
 3. Każdy Pacjent zobligowany jest do wypełnienia „Karty wywiadu z pacjentem” związanej z Covid-19.
 4. Każdy Pacjent ma obowiązek podczas całego pobytu w naszej placówce noszenia maseczki ochronnej na twarzy (maseczkę można mieć swoją lub można zakupić np. w aptece przy wjeździe na posesję).
 5. Każdy Pacjent ma obowiązek dezynfekcji rąk – dozowniki z płynem dezynfekującym są dostępne w obiekcie.
 6. Na wizyty lekarskie Pacjenci zobligowani są przychodzić pojedynczo. Dopuszcza się wejście do budynku opiekuna w przypadku osób niepełnosprawnych, małoletnich, nieletnich oraz osób starszych i wymagających stałej obecności osoby nadzorującej.
 7. Jednocześnie do danej poradni specjalistycznej może znajdować się w budynku  tyle osób oczekujących, żeby był zachowany dystans społeczny 2m
 8. Sugerujemy, aby szczególnie osoby starsze korzystały z wizyt w placówce tylko w sytuacjach pilnych, wymagających bezpośredniego kontaktu.

Zespół C.M.Primus