poradnia zdrowia psychicznego

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ

Do naszego zespołu w Poradni Zdrowia Psychicznego dołączyła nowa psychoterapeutka – mgr Maria Janecka. Posiada ona wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pomocą. 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 32/674 29 12 lub na stronie internetowej Poradni Zdrowia Psychicznego